از نظر گوگل وبسایت ها باید موبایل فرندلی باشند
اپلیکیشن های تک صفحه ای

هشدار گوگل به وب سایت ها برای mobile-friendly بودن

گوگل یک ماه پیش از ارتقاء الگوریتم mobile-friendly خود، شروع به ارسال پیغام های جدید هشداری به صاحبان وب سایت ها کرد. گوگل هم اکنون در حال ارسال نوع جدیدی از پیغام های هشداری به صاحبان وب سایت هایی است که وبسایت آنها mobile-friendly نمی باشد. این پیغام ها مستقیما …