اپلیکیشن های تک صفحه ای
3

فریم ورک چیست؟

فریم ورک چیست؟ یک فریم ورک یا اگر دقیق تر بگوییم فریم ورک نرم افزاری,یک پلت فرم میانه است برای توسعه ی نرم افزارهای کاربردی. فریم ورک ها یک مدل از نرم افزار ها هستند که به آنها middle ware هم گفته می شود,اهداف متفاوتی دارند والبته مهم ترین آنها …