I am a very simple card. I am good at containing small bits of information. I am convenient because I require little markup to use effectively. I am similar to what is called a panel in other frameworks.
رموز طلایی موفقیت بیل گیتسگوگل چیست ؟

بیل گیتس بیش از هرکسی در نسل ما موفقیت و ثروت به دست آورده است. اما نکته مهم‌تر این است که وی بدون خستگی برای بهبود زندگی ما انسان‌ها همواره تلاش کرده و به کمک موسسه خیریه خود، مانع بسیاری از مرگ و میر‌ها شده است. دانستن رموز موفقیت او خالی از لطف نیست.

بیل هنری گیتس (bill gates) قسمت دومگوگل چیست ؟

مایکروسافت بعد از مطالعه ی مجله ی Popular Electronics در ژانویه ۱۹۷۵ که Altair 8800 در آن نمایش داده شده بود، گیتس با شرکت Micro Instrumentation and Telemetry System (MITS)، خالق میکرو کامپیوتر های جدید تماس گرفت تا به آنها اطلاع دهد که او و دوستانش در حال کار بر روی یک تفسیرگر بیسیک برای […]