اهمیت تست A/B در بازاریابی اینترنتی
از دست ندهید

چرا انجام تست A / B در پروژه های نرم افزاری واجب است ؟

حتما در مطالعاتی که داشتید و یا در حین انجام پروژه های نرم افزاری با مفهوم تست برنامه آشنا شده اید و حتی ممکن است در پروژه های خود بسیار هم از این مفهوم استفاده کرده و سود برده باشید. به طور کلی ما انواع تست را در دنیای نرم …