Kaptain Kitty

» تست unit test

معنای Unit Test به زبان فارسی ساده

  [caption id="attachment_1928" align="aligncenter" width="262"] محل unit test در بین انواع تست ها[/caption]   Unit testing یکی از فرآیند های تولید نرم افزار است که در آن کوچکترین قسمت های قابل تست یک اپلیکیشن که unit نامیده می شود به صورت مستقل و جداگانه برای عملکرد بهتر مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار می گیرد. Unit testing اغلب به ...

مطالب ما تو این شبکه های اجتماعی هم پخش میشه