آشنایی به خصوصیات محیط کدنویسی
اپلیکیشن های تک صفحه ای

۵ نکته ای که قبل از کار با Android Webkit باید به یاد داشته باشید

حتما می دانید که برنامه نویسی جدای از پیچیدگی ها و مسائلش، یک سری حواشی دیگر هم دارد که اگر به آنها توجه نشود هر کدام تاثیرات منفی خود را بر نتیجه ی کار می گذارند. در زیر تعدادی از کارهایی که باید قبل از شروع کدنویسی به خاطر داشت …