نام 7 هکر قدرتمند ایرانی بین المللی شده است
آیا می دانستید که

۷ هکر ایرانی تحت تعقیب پلیس FBI

دولت آمریکا با انتشار تصاویر و نام های۷ هکر ایرانی در وب سایت FBI برای دستگیری ۷ هکر ایرانی جایزه تایین کرد و این افراد را تحت تعقیب قرار داد به گفته مقامات کشور بزرگ امریکا هفت هکر ایرانی را به جرم نفوذ و حمله  در سیستم های بانکی این …