Kaptain Kitty

» ساندر پیچای

گوگل به ۳ مدیر ارشد خود ۲۸۰ میلیون دلار پاداش داد!

[caption id="attachment_2379" align="aligncenter" width="567"] سوندار پیچای مدیر عامل گوگل[/caption] بر اساس گزارش بلومبرگ و اسنادی که گوگل آنها را برای سهام داران خود منتشر کرده، در هفته پیش مدیر عامل شرکت ساکن مانتین ویو به نام «ساندر پیچای» ۲۷۰ هزار سهم از سهام گوگل را به عنوان پاداش دریافت کرده؛ سهامی که در این لحظه ارزشی معادل ...

مطالب ما تو این شبکه های اجتماعی هم پخش میشه