از دست ندهید

چگونگی ضبط ضربه ی انگشتان روی گوشی های هوشمند و سرقت اطلاعات – قسمت دوم

انگیزش و مدل تهدید با توجه به محبوبیت گوشی های هوشمند و تبلت هایی که دارای سنسور می باشند، درصد حمله هایی که به آنها می شود و حریم شخصی کاربر را در خطر قرار می دهد، روز به روز در حال افزایش است. نرم افزار های مخرب نیز می توانند …

از دست ندهید

چگونگی ضبط ضربه ی انگشتان روی گوشی های هوشمند و سرقت اطلاعات – قسمت سوم

ویژگی های حوزه ی تکرار: برای ضبط مشخصات یک ضربه در حوزه ی تکرار، ما انتقال سریع فوریر (FFT) را برای تمام ۶ مولفه ی بردار های سه محوری سری زمانی شتاب سنج و ژیروسکوپ محاسبه می کنیم. علاوه بر این، ویژگی های طیف قدرتی مقادیر FFT را نیز محاسبه …

از دست ندهید

چگونگی ضبط ضربه ی انگشتان روی گوشی های هوشمند و سرقت اطلاعات – قسمت اول

چکیده: در این مقاله می خواهیم نشان دهیم که مکان ضربات انگشت بر روی صفحات گوشی های هوشمند و تبلت ها، می توانند از طریق شتاب سنج ها و ژیروسکوپ ها شناسایی شوند. می خواهیم نشان دهیم که یک هکر می تواند یک فرآیند (process) را در پس زمینه ی گوشی …