I am a very simple card. I am good at containing small bits of information. I am convenient because I require little markup to use effectively. I am similar to what is called a panel in other frameworks.
Node JS چیست – قسمت دومگوگل چیست ؟

لطفا برای درک بهتر، قسمت اول این مقاله را از دست ندهید. پلتفرم Node برای پشتیبانی از روش event-loop از یک مجموعه از کتابخانه های  nonblocking استفاده می کند. در واقع این ها رابط هایی به filesystem یا دیتابیس ها هستند که به روشی مبتنی بر event ها عمل می کنند. وقتی که درخواستی را […]