I am a very simple card. I am good at containing small bits of information. I am convenient because I require little markup to use effectively. I am similar to what is called a panel in other frameworks.
مزایا و معایب فریم ورک Laravelگوگل چیست ؟

Laravel این فریم ورک هنوز در مقایسه با پدر بزرگ های فریم ورک ها، روز های اولیه ی خود را می گذراند (معرفی اولیه ی آن در سال ۲۰۱۱ انجام شد)، اما با این وجود هم توانسته است طرفداران زیادی را برای خود گرد آورد. مزیت ها – قابلیت پیمانه ای بودن (Modularity) از طریق […]

مقایسه فریم ورک CodeIgniter و فریم ورک CakePHP قسمت اولگوگل چیست ؟

رویکردهای فریم ورک های CakePHP و CodeIgniter از جهات زیادی شبیه به یکدیگر است، مانند پشتیبانی هر دو آنها از PHP4. هر گاه از یکی از آنها نام برده شود، به دیگری نیز اشاره خواهد شد. هر دو یک معماری MVC ایجاد می کنند که به این معناست که آنها Model (داده)،Controller (که داده را […]