شبکه ی اجتماعی توییتر
اپلیکیشن های تک صفحه ای

بهترین طول نوشته در توییتر، چند کاراکتر است ؟!

اغلب هنگامی که در حال ایمیل زدن، مقاله نوشتن یا توییت کردن هستیم، به این فکر می کنیم که آیا باید مطالب ما طولانی باشد یا کوتاه؟ ما می خواهیم که در رسانه های اجتماعی موفق عمل کنیم و این عمل باید به روش صحیح خود انجام شود. تحقیقات بسیاری …