Kaptain Kitty

» قوانین سایت مپ

فرمت های مختلف sitemap (سایت مپ)

گوگل می تواند انواع مختلفی از سایت مپ را قبول کند. اما پیشنهاد حرفه ای ها این است که از یک استاندارد مشخص استفاده کنید تا سایر موتورهای جستجو مثل یاهو و بینگ هم بتوانند از فایل سایت مپ شما استفاده کنند. اکثر موتورهای جستجوی معروف مانند موتور جستجوی گوگل ، یاهو و بینگ اعضای ...

مطالب ما تو این شبکه های اجتماعی هم پخش میشه