لری پیج
کی بود کی شد

لری پیج

لری پیج لائورنس لری پیج (متولد ۲۶ مارچ ۱۹۷۳) یک بیزینسمن پر نفوذ آمریکایی و دانشمند علم کامپیوتر است که به همراه سرگی برین، شرکت گوگل را تاسیس کرد. در ۴ آوریل ۲۰۱۱، پیج بر اریک اشمیت در گرفتن پست مدیریت اجرایی ارشد گوگل پیشی گرفت. در سال ۲۰۱۴ ثروت …