سوندار پیچای مدیر عامل گوگل
IT, اقتصاد, موفقیت

گوگل به ۳ مدیر ارشد خود ۲۸۰ میلیون دلار پاداش داد!

بر اساس گزارش بلومبرگ و اسنادی که گوگل آنها را برای سهام داران خود منتشر کرده، در هفته پیش مدیر عامل شرکت ساکن مانتین ویو به نام «ساندر پیچای» ۲۷۰ هزار سهم از سهام گوگل را به عنوان پاداش دریافت کرده؛ سهامی که در این لحظه ارزشی معادل ۱۹۹ میلیون دلار …