I am a very simple card. I am good at containing small bits of information. I am convenient because I require little markup to use effectively. I am similar to what is called a panel in other frameworks.
نکات قدرتمند فریم ورک لاراول-قسمت پنجمگوگل چیست ؟

در چهار قسمت قبلی نکات و موارد بسیاری را در رابطه با فریم ورک محبوب و قدرتمند لاراول (Laravel) برای php کار ها عنوان کردیم. این قسمت پنجمین و آخرین قسمت از بررسی فریم ورک laravel است . امیدواریم با مطالعه ی این مقالات و کسب دانش پایه و آگاهی از نکات ضعف و قوت فریم […]

مقایسه فریم ورک CodeIgniter و فریم ورک CakePHP قسمت دومگوگل چیست ؟

در قسمت اول این مقاله از دیدگاه های مختلفی به مقایسه ی فریم ورک های Codeigniter و فریم ورک Cakephp پرداختیم. می توانید از لینک موجود در پایین صفحه قسمت اول را دنبال کنید. اعتبار سنجی: هنگام کار با Model ها، شما ناگزیر به اعتبار سنجی داده ها هستید. اعتبار سنجی داده ها در فریم […]

مقایسه ی فریم ورک codeigniter2 و فریم ورک kohana3گوگل چیست ؟

مدت های زیادی است که برنامه نویسان در حال توسعه و برنامه نویسی با هر دو فریم ورک codeigniter و kohana هستند تا بتوانند یکی ازاین دو گزینه را برای برنامه نویسی انتخاب کنند. من از سال ۲۰۰۶ از فریم ورک ها برای توسعه ی برنامه هایم استفاده می کنم، از زمانی که فریم ورک […]