Kaptain Kitty

» مقایسه ی codeigniter و kohana

مقایسه ی فریم ورک codeigniter2 و فریم ورک kohana3

مدت های زیادی است که برنامه نویسان در حال توسعه و برنامه نویسی با هر دو فریم ورک codeigniter و kohana هستند تا بتوانند یکی ازاین دو گزینه را برای برنامه نویسی انتخاب کنند. من از سال 2006 از فریم ورک ها برای توسعه ی برنامه هایم استفاده می کنم، از زمانی که فریم ورک codeigniter ...

مطالب ما تو این شبکه های اجتماعی هم پخش میشه