Kaptain Kitty

» کنترلر ها در فریم ورک لاراول

کنترلر های RESTful در فریم ورک لاراول

کنترلر های RESTful در فریم ورک لاراول ایجاد یک سرویس REST در PHP می تواند تا حدودی دشوار باشد. در فریم ورک Laravel 4 این کار بسیار ساده است. این فریم ورک خدماتی به ما ارائه می دهد که به آن منابع RESTful می گوییم. در درون فایل routes خود، یک منبع جدید تعریف کنید. [codesyntax lang="php"] Route::resource('tasks', 'TasksController'); [/codesyntax] این خط ...

مطالب ما تو این شبکه های اجتماعی هم پخش میشه