Kaptain Kitty

» یونیت تست چیست

انواع مختلف تست نرم افزار

[caption id="attachment_1938" align="aligncenter" width="430"] تست نرم افزار[/caption] چهار سطح برای تست نرم افزار وجود دارد که شامل موارد زیر است: Unit Testing (تست واحد): اولین سطح از فرآِیند تست نرم افزار است که در آن واحدها/کامپوننت های یک نرم افزار یا سیستم به صورت جداگانه تست می شوند. هدف از این تست اطمینان از کارکرد هر واحد ...

معنای Unit Test به زبان فارسی ساده

  [caption id="attachment_1928" align="aligncenter" width="262"] محل unit test در بین انواع تست ها[/caption]   Unit testing یکی از فرآیند های تولید نرم افزار است که در آن کوچکترین قسمت های قابل تست یک اپلیکیشن که unit نامیده می شود به صورت مستقل و جداگانه برای عملکرد بهتر مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار می گیرد. Unit testing اغلب به ...

مطالب ما تو این شبکه های اجتماعی هم پخش میشه