I am a very simple card. I am good at containing small bits of information. I am convenient because I require little markup to use effectively. I am similar to what is called a panel in other frameworks.
یک مقایسه کوچک بین AngularJS و Polymerگوگل چیست ؟

پروژه polymer این امکان را به شما می دهد که custom elements داشته باشید در واقع polymer یک لایبری (کتابخانه) برای ساختن web component می باشد. در حالی که angular.Js یک فریم ورک کامل برای ساختن web app می باشد. با استفاده از polymer شما می توانید  reusable web components داشته باشید که در ساخت web app از آنها استفاده کنید . بله می توانید این دو را با هم بکار ببرید.

معرفی فریم ورک قدرتمند Vue.js – بخش دومگوگل چیست ؟

Vue Devtools پیش از آنکه به اپلیکیشن پیچیده تر Vue بپردازیم، حالا بهترین زمان برای ذکر این نکته است که باید حتما Vue Devtools را نصب کنید. این ابزار ها در بخش developer tools مرورگر کروم قرار می گیرند و می توانید با استفاده از آنها به خوبی اپلیکیشن خود را تحت کنترل داشته باشید […]

تفاوت ها و ویژگی های compile و Pre-Linking و Post-Linking در فریم ورک انگولارگوگل چیست ؟

تفاوت ها و ویژگی های compile و Pre-Linking و Post-Linking در فریم ورک انگولار برای توضیح توابع compile و link در یک دایرکتیو در فریم ورک Angular JS اغلب مثالی آورده نمی شود. بیایید نگاهی بیندازیم به دایرکتیوی به نام simple که در کد زیر می بینید. Developer tools مرورگر خود را برای مشاهده ی خروجی logging باز کنید.   […]