فریم ورک composer
از دست ندهید

ابزار composer در PHP چیست ؟

معرفی ابزار composer یک dependency managemer برای برنامه های نوشته شده به زبان php است. این ابزار کمکی به شما اجازه می دهد تا کتابخانه های و پلاگین های مورد نیاز پروژه اتان را تعریف و آن ها را در پروژه اتان نصب کنید. Dependency management در واقع composer یک ابزار …