Kaptain Kitty

» regression test چیست

انواع مختلف تست نرم افزار

[caption id="attachment_1938" align="aligncenter" width="430"] تست نرم افزار[/caption] چهار سطح برای تست نرم افزار وجود دارد که شامل موارد زیر است: Unit Testing (تست واحد): اولین سطح از فرآِیند تست نرم افزار است که در آن واحدها/کامپوننت های یک نرم افزار یا سیستم به صورت جداگانه تست می شوند. هدف از این تست اطمینان از کارکرد هر واحد ...

مطالب ما تو این شبکه های اجتماعی هم پخش میشه